Kocwica-do-góry

Rehabilitacja Neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona w naszej klinice ma na celu przywrócenie pełnej lub najwyższej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz do czynnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie.


Dobieramy sposób leczenia dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych pacjenta. Częstą praktyką w naszej klinice jest równoległe prowadzenie rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji funkcji poznawczych.

Rehabilitacja neurologiczna naszych pacjentów może obejmować:

 • kinezyterapię (ćwiczenia ruchowe),
 • specjalistyczne metody fizjologiczne takie jak PNF, czy Bobath,
 • masaże,
 • treningi usprawniające,
 • fizykoterapię,
 • psychoterapię.

W Neuro-Care rehabilitacja jest prowadzona w oparciu o współpracę specjalistów:

 • lekarzy,
 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarek,
 • logopedy,
 • psychologa
 • terapeuty zajęciowego.


Należy pamiętać, że powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników, w tym od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, od wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji umysłowych, a także determinacji i włożonego wysiłku.

 

Pani z protezą na nodze podczas sesji rehabilitacyjnej

 

Starsza pani podczas sesji rehabilitacyjnej

 

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest w szczególności zalecana pacjentom po urazach czaszkowo-mózgowych, po udarach, z chorobami Parkinsona lub Alzheimera. W jej trakcie stosuje się kinezyterapię (ćwiczenia ruchowe) wspomaganą fizykoterapią. Trening jest prowadzony na stojąco lub na siedząco.

Techniki rehabilitacyjne

Fizykoterapia jest to rodzaj rehabilitacji, która za pomocą różnych bodźców fizycznych, ma pobudzić do pracy mięśnie znajdujące się w uszkodzonych partiach ciała. W ramach fizykoterapii wykorzystuje się:

 • terapię zimnem,
 • promieniowanie laserowe,
 • pole magnetyczne,
 • prąd,
 • ultradźwięki.


PNF — wykonywanie ćwiczeń fizycznych mięśniami silnymi w celu pobudzenia do pracy mięśni słabszych. Wymusza zaangażowanie jak największej partii mięśni oraz stawów. Trening wykonywany jest w asyście wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Bobath — metoda pozwala redukować zaburzenia odśrodkowego układu nerwowego. Jest stosowana zarówno u dzieci, niemowląt, jak i u dorosłych. Celem tej metody jest umożliwienie samodzielnego kontrolowania ruchów, poprawienie zakresu ruchów oraz zwiększenie siły mięśniowej. Zestaw ćwiczeń wykonywanych w ramach Bobath kuracjusz może wykonywać samodzielnie lub z fizjoterapeutą.