Kocwica-do-góry

Rehabilitacja po udarze

Starsza pani podnosząca ciężarek

 

Rehabilitacja po udarze mózgu powinna być prowadzona jak najszybciej. 
Jej celem jest przywrócenie utraconych w wyniku udaru umiejętności w jak największym możliwym stopniu. Dzięki rehabilitacji nie tylko można znacznie poprawić sprawność i komfort życia, ale i zmniejszyć koszty opieki i obciążenie opiekunów.

Nasza kadra lekarska dokłada wszelkich starań, by zaoferować pacjentom szansę powrotu do normalnego życia oraz możliwość wykonywania możliwie jak największej liczby czynności. Rehabilitację prowadzimy w naszym oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym.

Celem takiej rehabilitacji jest podniesienie poziomu niezależności funkcjonalnej. Proces leczenia powinien być tak zaplanowany, aby uwzględniał możliwie wszystkie aspekty upośledzenia danej osoby, nie tylko zaś utratę zdolności motorycznych lub czuciowych.

 

 

Jak wygląda rehabilitacja po udarze mózgu?

W Neuro-Care Clinic osobę dotkniętą udarem traktujemy w sposób indywidualny, mając na uwadze jej osobistą motywację, zainteresowania i umiejętności.
Rehabilitacje u nas składa się z dwóch bardzo ważnych elementów:

W naszej klinice rehabilitacja po udarze mózgu składa się z dwóch bardzo ważnych elementów:

 

 Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest to indywidualnie opracowany program ćwiczeń obejmujący ćwiczenia dostosowane do aktualnego stanu pacjenta.

Pracujemy metodami neurofizjologicznymi takimi jak PNF czy Bobath. Uczymy pacjentów chodzić z wykorzystaniem pomocy ortopedycznych (chodzika, kuli itp.), a w razie potrzeby dopasowujemy odpowiednie ortezy. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wpływamy na poprawę siły, koordynacji, chód i równowagę, a stosując specjalistyczne masaże i fizykoterapię zmniejszamy zwiększone napięcie mięśniowe (spastykę) oraz pojawiające się dolegliwości bólowe. Stosujemy również ćwiczenia mowy i/lub połykania prowadzone przez neurologopedę.

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Terapia zajęciowa ukierunkowana jest na poprawę wykonywania lub naukę utraconych umiejętności. Poprawa komunikacji — terapia mowy u pacjenta z afazją, reedukacja pisania, liczenia, a także opieka i pomoc psychologa oraz psychiatry.

Starszy pan na kulach podczas rehabilitacji