Kocwica-do-góry

ręceBezpieczeństwo przede wszystkim!

Pacjenci włączani do badania klinicznego kwalifikowani są według ściśle określonych kryteriów. Pozwala to na bezpieczny ich udział w badaniu. Bezpieczeństwo pacjentów jest elementem nadrzędnym i priorytetowym dla całego zespołu jak i osób realizujących badanie.

Sam proces realizacji badania poddawany jest ścisłej kontroli jednostkom państwowym oraz audytorom.