Kocwica-do-góry

doktor i pacjentZasady prowadzenia badań klinicznych.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Lekarz, który pełni rolę badacza, decyduje czy pacjent spełnia kryteria medyczne pozwalające na udział w badaniu.

Przed przystąpieniem do projektu Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody Pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia.

Pacjent w dowolnej chwili może też podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny rezygnacji. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi ani finansowym dla uczestnika.