Kocwica-do-góry

Diagnostyka neuropsychologiczna

badanie modelu mózguPolega na ocenie sprawności procesów poznawczych takich jak: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia oraz procesów emocjonalno-osobowościowych.
Podczas badania neuropsychologicznego wykonuje się testy i badania które pozwalają postawić diagnozę neuropsychologiczną.
Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu.
Diagnoza neuropsychologiczna pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. Ustalenie podłoża problemów jest kluczowe dla wyboru sposobu leczenia Pacjenta. Ustalenie diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych Pacjenta oraz ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia.

 

 

wizualizacja mózguNowe trendy w diagnostyce przeznaczone do pomiaru zdrowia poznawczego.


Osłabienie funkcji poznawczych takich jak pamięć czy uwaga może być powodem stresu zarówno dla osoby, która go doświadcza, jak i dla jej najbliższych.
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA jest skomputeryzowanym testem neurokognitywny przeprowadzanym za pomocą telefonu, tabletu lub komputera w „asyście online” psychologa.
Zawiera kilka modułów, które pomogą w ustaleniu zdolności poznawczych u osób zaniepokojonych pojawieniem się problemów z pamięcią, myśleniem czy innych utrudniających codzienne funkcjonowanie.
Przy tego typu trudnościach niezwykle istotne jest, by przeprowadzić właściwą diagnostykę i wdrożyć odpowiednie działania wspomagające funkcjonowanie poznawcze u pacjenta jak najszybciej.
Badanie to przeprowadzane jest przez wykwalifikowany personel, trwa około 30 minut, pozwala na wstępną, globalną ocenę osłabienia pamięci oraz na wskazanie ewentualnych obszarów wymagających dalszej diagnostyki.

W Neuro-Care mamy możliwość wykonania przesiewowego badania funkcji poznawczych ON-LINE za pomocą Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych MoCA.