Kocwica-do-góry

Nasz zespół

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem oraz do umawiania wizyt lekarskich w dogodnym dla Państwa terminie.

 

 

DR N. MED. GABRIELA KŁODOWSKA

Specjalista neurolog, założycielka Neuro-Care Clinic, kierownik medyczny

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej akademii Medycznej. Specjalizację z neurologii I stopnia uzyskała w Klinice Neurologii CSK, specjalizację II stopnia w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego, gdzie następnie prowadziła Klinikę Jednego Dnia. Praca doktorska dotyczyła genetyczno-środowiskowych czynników ryzyka choroby Parkinsona. Od 2008 roku kierownik medyczny Neuro-Care.

Jej główne zainteresowania zawodowe to choroby Parkinsona i Alzheimera. Od 2004 roku zajmuje się kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegach głębokiej stymulacji mózgu metodą DBS. Posiada doświadczenie i umiejętności przeprowadzania badań w SM, chA i chP poświadczone certyfikatami zakresu GCP, DBS, EDSS, SMDT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, UPDRS.

 

 

LEK. MED. ILONA PALKA-KISIELOWSKA

Specjalista neurolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego. Zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych mózgu — choroby Alzheimera i choroby Parkinsona, a także bólami głowy, kręgosłupa i leczeniem padaczki. Od wielu lat uczestniczy w badaniach klinicznych, poszukując nowoczesnych metod leczenia pacjentów z chorobami dotąd uznanymi za niewyleczalne.

 

DR N. MED. JANUSZ KWIECIŃSKI

Specjalista neurolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista neurolog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego oraz chorób naczyniowych mózgu.
Od 1990 r. do 2018 r. Asystent, a następnie Adiunkt w Klinice Neurologii w Zabrzu. Od 2008 r. do września 2019 r. Ordynator oddziału Neurologicznego i Udarowego w Rudzie Śląskiej. Autor wielu publikacji naukowych w znanych recenzowanych czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

 

LEK. MED. KLAUDIUSZ KUMOR

Specjalista neurolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł specjalisty neurologa otrzymał w Klinice Neurologii w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu. Pracował jako wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Dzięki licznym szkoleniom w Polsce i za granicą (Budapeszt, Liverpool, Manchester) uzyskał kwalifikacje do stosowania toksyny botulinowej w leczeniu migreny, nadmiernej potliwości, schorzeń dystonii i spastyczności u dorosłych potwierdzone certyfikatami m.in. Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej.

 

BOŻENA B. PAWEŁCZYK

Specjalista psychiatrii (MD, PhD)

Absolwentka: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ECFMG-USA, Harward University, MASS GEN., University of Chicago Hospitals.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Przychodni Wojewódzkiej w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu wielospecjalistycznym w Sosnowcu, Centrum Uzależnień w Siemianowicach Śląskich.
Psychiatrią w Polsce i USA zajmuję się od ponad 10 lat.

 

DR N. MED. BEATA ŁĄCKA-GAŹDZIK

Diabetolog, Internista

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Jest lekarzem praktykiem z prawie 30-letnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów z cukrzycą na każdym etapie tej choroby. Zajmuje się leczeniem pacjentów zarówno z otyłością, insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym czy świeżo wykrytą cukrzycą typu 2, jak i pacjentów z dłużej trwającą cukrzycą, w tym z występującymi już powikłaniami tej choroby.
Pasjonuje się profilaktyką powikłań cukrzycy oraz prowadzeniem pacjentów z nefropatią cukrzycową (uszkodzeniem nerek), także leczonych nerkozastępczo (dializowanych). W terapiach stosuje kompleksowe - holistyczne podejście. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie najnowszych i najskuteczniejszych metod walki z cukrzycą. Uczy też pacjentów jak się odżywiać, jakich produktów spożywczych unikać w diecie , jak w prosty sposób modyfikować styl życia, czyli co robić, żeby mimo choroby funkcjonować „normalnie” a równocześnie próbować uniknąć rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy.


DR N. MED. AGATA KACHEL-FLIS

Specjalista onkologii i immunologii klinicznej

W 2003r ukończyła z wyróżnieniem Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, uzyskując Nagrodę dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, pracowała na stanowisku kierownika zespołu wyjazdowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, a następnie w Oddziale Onkologii Specjalistycznego Szpitala im S. Leszczyńskiego w Katowicach. Obroniła pracę doktorską pt. “Analiza ekspresji genów limfangiogennych rodziny VEGF i ich receptorów w raku szyjki macicy”; w 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, a w 2019 roku tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej.
Obecnie pracuje na stanowisku zastępcy kierownika oddziału Onkologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
Wykładowca na konferencjach regionalnych i krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej.
Na co dzień zajmuje się poradnictwem dla pacjentów cierpiących z powodu nowotworów litych (nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, głowy i szyi, piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, płuc, klatki piersiowej i innych) dobierając postępowanie terapeutyczne i strategię postępowania klinicznego dla danego chorego.

 

LEK. MED. TOMASZ STĘPIEŃ

Specjalista neurochirurg, Neurotraumatolog

 
DR N. MED. MACIEJ TOCHOWICZ

Angiolog, Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny

 

DR HAB. N. MED. AGNIESZKA GORZKOWSKA

Specjalista neurologii oraz psychologii klinicznej

Profesor i Kierownik Kliniki Neurorehabilitacji Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

DR N. MED. ANNA STAROWSKA-TATAR

Specjalista Neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Neurologii w Zabrzu. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnym. Obecnie jest członkiem zespołu prowadzącego międzynarodowe badania kliniczne. Systematycznie podnosi swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu neurologii.

 

LEK. ŁUKASZ MARTOSZ

Ortopeda

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Swą wiedzę medyczną zdobywał na stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z ortopedii i traumatologii. Zatrudniony na stanowisku lekarza asystenta w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci Szpitala Bonifratrów w Katowicach. Pracuje także w poradni przyszpitalnej w ramach NFZ. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz SSORT. Swoją wiedzę chętnie poszerza na licznych kursach i stażach.

MGR IGA ZDANOWSKA

Psycholog psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała odbywając wolontariaty, staże oraz pracując na oddziałach: psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, neurologii, onkologii, geriatrii zagłębiowskiego szpitala oraz w hospicjum domowym i sosnowieckiej przychodni. Zawodowo interesuje się w szczególności psychoterapią człowieka dorosłego oraz neuropsychologią kliniczną (rehabilitacją neuropsychologiczną, diagnostyką zaburzeń neuropoznawczych takich jak Choroba Alzheimera). Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w kursach doszkalających oraz konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. W swojej pracy, którą poddaje regularnej superwizji, kieruje się etyką zawodu psychologa oraz dobrem pacjenta. W gabinecie dba o atmosferę zaufania i komfort by zapewnić przestrzeń do rozmowy i poruszenia trudnych tematów.

 

MGR DAWID BARTOSZ

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku psychologii. Dodatkowo ukończył wiele dodatkowych kursów z zakresu badań funkcji poznawczych i psychometrycznych. Jednocześnie szkoli się dodatkowo z zakresu psychoterapii na uczelni SWPS w Katowicach na kierunku psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od wielu lat zaangażowany w badania nad chorobami otępiennymi w postaci Rater’a w wielu badaniach klinicznych. Aktywnie pracuje w roli psychologa oraz psychoterapeuty, chętnie prowadzi także wykłady i dzieli się zdobywaną wiedzą z zakresu psychologii i psychoterapii

JOANNA SZUBERT-ZIELIŃSKA

Farmaceuta, koordynator ośrodkowy

Absolwentka farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w aptekach otwartych, szpitalnych jak również na stanowisku fundraisera. Posiada certyfikaty: GCP, FCE.

 

KATARZYNA STANOWSKA PUCHAŁA

Farmaceuta, koordynator ośrodkowy

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę magisterską obroniła na Katedrze Farmakognozji. Tytuł specjalisty z Farmacji Aptecznej uzyskała na ŚUM.

JUSTYNA ADYDAN - Clinical Research Assistant

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 roku związana z Kliniką Neuro-Care, w której odpowiada za wykonywanie świadczeń zwiazynych z procedurami diagnostycznymi. Posiada bogate doświadczenie w kontakcie z pacjentami. W zawodzie cechuje ją empatia, sumienność i otwartość na ludzi. Systematycznie pogłębia swoja wiedzę w licznych szkoleniach dotyczących badań klinicznych. Lubi dobrą książkę, wycieczki górskie oraz smaczne jedzenie.

 

ŁUCJA MAZUR - Clinical Research Assistant

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2020 roku wraz z zespołem realizuje potrzeby pacjentów dbając o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Członek zespołu badań klinicznych, w których stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach. Bardzo ceni sobie pracę w zespole i dbałości o dobrą atmosferę. Z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy podchodzi do swojej pracy. W wolnych chwilach uwielbia piec słodkości i tworzyć okolicznościowe torty.