Kocwica-do-góry

Poradnia Psychoterapeutyczna

Poradnia psychoterapeutyczna to miejsce oferujące psychologiczną oraz psychoterapeutyczną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń natury psychicznej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest formą terapii wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak m.in.: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości. Podstawową cechą tego nurtu terapeutycznego jest współpraca terapeuty z pacjentem tak, by pomóc mu ustalić źródło doświadczanych trudności i wyznaczyć oraz osiągnąć zamierzone cele. Terapia zakłada, że nieprzyjemne stany emocjonalne i zaburzenia psychiczne wynikają z nieprzystosowawczych schematów myślowych/przekonań, które kształtują się w ciągu życia i które warunkują to jak w danej sytuacji reagujemy, zachowujemy się i przede wszystkim jak się czujemy. Podczas terapii, w bezpiecznych warunkach można dotrzeć do schematów stojących na drodze do lepszego samopoczucia i  wspólnie z terapeutą pracować nad ich zmianą. Po zakończonej terapii Pacjent jest wyposażony w umiejętności i strategie, które pomogą mu w przypadku powrotu dolegliwości lub ponownego pojawienia się podobnych (lub innych) problemów.

Psychoterapia w Neuro Care

Przebieg psychoterapii: Pierwsze dwa/trzy spotkania z psychoterapeutą służą zapoznaniu się i zrozumieniu problemu Pacjenta oraz wspólnemu wyznaczeniu celów. Terapia, w zależności od problemu pacjenta trwa ok. od 3 do 12 miesięcy. Sesja terapeutyczna zazwyczaj trwa 50 minut, z częstotliwością 1 raz w tygodniu.

 

Zdrowie psychiczne w tekturze

 

Praca własna: Terapia poznawczo-behawioralna zakłada aktywny udział Pacjenta w procesie terapeutycznym, również w życiu codziennym, pomiędzy sesjami terapeutycznymi. Aktywna praca osobista jest ważnym czynnikiem wpływającm na sukces terapeutyczny.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia, która pomaga w:

 • Zaburzeniach lękowych (m.in. fobie, lęk uogólniony, napady lęku panicznego)
 • Zaburzeniach nastroju (m.in. depresji, przedłużonej żałobie, chorobie dwubiegunowej);
 • Zaburzeniach pourazowych (związanych z traumą m.in. Zespół stresu pourazowego – PTSD);
 • Zaburzeniach odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia, otyłość, napadowe objadanie);
 • Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych
 • Zaburzeniach należących do spektrum schizofrenii
 • Zaburzeniach seksualnych, zaburzeniach snu
 • Zaburzeniach osobowości (m.in. borderline)

 

Z psychoterapii warto również skorzystać w przypadku:

 • Trudności w relacjach (w rodzinie, w związku, w pracy itp.)
 • Poczucia bezsilności, bezradności, uwikłania
 • Niezadowolenia ze swojego życia i braku motywacji/pomysłu do zmiany
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami (silne przeżywanie emocji/odcięcie od emocji)
 • Obniżenia samooceny, braku wiary w siebie
 • Obciążenia opieką osobą starszą, chorą, niepełnosprawną
 • Choroby somatycznej, z którą trudno się pogodzić
 • Dyskomfortu psychicznego, który towarzyszy bez wyraźnej przyczyny
 • Martwienie się, lęk

 

Zadumany smutny człowiek

 

Psychoterapeuta w Neuro Care

W poradni Neuro Care na Śląsku można skorzystać z usług z zakresu psychoterapii i z pomocy psychologicznej w każdej z wyżej wymienionych sytuacji. Konsekwentnie prowadzona psychoterapia indywidualna, w której pacjent aktywnie współpracuje z terapeutą, ułatwia pracę z lękami, zaburzeniami osobowości i wieloma innymi problemami.