Kocwica-do-góry

Zaburzenia pamięci i otępienia

Gdy choroba mózgu powoduje osłabienie funkcji poznawczych (nie tylko pamięci) w takim stopniu, że zaburza aktywność zawodową, socjalną i funkcjonowanie w codziennym życiu – to taki stan nazywamy otępieniem (inaczej demencją).

Otępienie występuje nie tylko w chorobie Alzheimera. Trzeba rozpoznać, jaka choroba mózgu wywołała otępienie, aby skutecznie leczyć pacjenta. Do chorób mózgu wywołujących otępienie należą m.in.:

  • choroba Alzheimera,
  • otępienie typu alzheimerowskiego,
  • otępienie czołowo-skroniowe,
  • demencja semantyczna,
  • otępienie naczyniowe (miażdżyca),
  • wodogłowie normotensyjne,
  • choroba Huntingtona,
  • otępienie z ciałami Lewy’ego.

Neurologia