Kocwica-do-góry

Rehabilitacja Funkcji Poznawczych

 • Każdy Pacjent przyjęty na Oddział, nawiązujący przynajmniej prosty kontakt słowny konsultowany jest przez psychologa.
 • Konsultacja (oraz dalsza praca psychologiczna z pacjentem) odbywa się w przystosowanym do tego pomieszczeniu i bezpiecznej atmosferze (jeśli w sali pacjenta to za zamkniętymi drzwiami, bez przerw i obecności innych osób – ma to wpływ na zaangażowanie Pacjenta i zaufanie do psychologa)

Konsultacja psychologiczna składa się z obszarów:

 1. Ocena aktualnego stanu psychicznego Pacjenta – nastrój, napęd psychomotoryczny, afekt, orientacja, mimika, myślenie, kontakt słowny, objawy psychotyczne;
 2. Ocena neuropsychologiczna – badanie funkcji poznawczych, określenie nasilenia deficytów; obejmująca również pojawiające się zaburzenia zachowania oraz poziom funkcjonowania Pacjenta w warunkach codziennych – oparty o ewentualną rozmowę z rodziną;
 3. Ocena stanu emocjonalnego Pacjenta – ocena psychologiczna w kierunku objawów zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych

 

Pani zabawiająca starszą osobę

 

Córka odwiedzająca ojca na wózku

 

Psycholog na podstawie wykonanej konsultacji decyduje o rodzaju i częstotliwości pracy z Pacjentem:

 1. Rehabilitacja neuropsychologiczna – ćwiczenia funkcji poznawczych ukierunkowane specyficznie na występujące trudności, prowadzone przez psychologa w dostosowanej do potrzeb i możliwości Pacjenta częstotliwości oraz formie (m.in. ćwiczenia wspólnie z neuropsychologiem, własna aktywność poznawcza pod nadzorem psychologa); ważnym czynnikiem wpływającym na częstość oraz formę terapii prokognitywnej jest motywacja Pacjenta do współpracy i poziom samoświadomości/krytycyzmu;
  i/lub
 2. Wsparcie psychologiczne, psychoedukacja oraz techniki terapeutyczne (w tym relaksacyjne) - skierowane na pracę z objawami lękowymi/afektywnymi;
  i/lub
 3. Skierowanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej (zajęcia manualne, artystyczne, muzyczne, zajęcia integracyjne).
 • Wynikiem badania psychologicznego jest opinia zawierająca ocenę wszystkich trzech aspektów (stan psychiczny, funkcje poznawcze, emocjonalność); w przypadku intensywnej terapii prokognitywnej lub pracy psychoterapeutycznej z Pacjentem przebywającym na oddziale co najmniej 3 tygodnie – wykonuje się przesiewowe badanie kontrolne i opinię końcową dotyczącą efektów pracy
 • Pacjent przebywający w Oddziale jest osobą uzyskującą pomoc psychologiczną; w razie potrzeby możliwa jest konsultacja o charakterze psychoedukacyjnym/wsparciowym dla rodziny; z pomocy terapeutycznej rodzina korzysta poza Oddziałem (np. w warunkach poradni)