Kocwica-do-góry

Leczenie toksyną botulinową

Toksyna botulinowa to bardzo silna, naturalna toksyna, która blokuje połączenia między nerwami i mięśniami. Wykorzystanie toksyny botulinowej w przypadku mięśni dotkniętych przykurczem jest uznaną metodą leczenia w dystonii, spastyki po udarze w sytuacjach, gdy rehabilitacja i leki nie są w stanie rozluźnić mięśni. Preparat stosuje się również w leczeniu migreny, nadmiernego ślinienia się i potliwości.

Toksyna botulinowa może być aplikowana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego lekarza, który ustala dawkę bezpieczną, a zarazem skuteczną dla pacjenta.

 

 


W jakim celu używamy toksyny botulinowej?

doktor z strzykawka robiacy zastrzyk pacjentowi

 

Leczenie przykurczu mięśni

Iniekcje toksyny botulinowej aplikowane są bezpośrednio do mięśni dotkniętych przykurczem. Doświadczony lekarz potrafi precyzyjnie ustalić miejsce nakłucia oraz właściwą dawkę leku.
Zazwyczaj pożądany efekt pojawia się w ciągu 4–7 dni, w niektórych wypadkach trzeba poczekać nieco dłużej. Działanie toksyny trwa zazwyczaj ok. 3–4 miesięcy.

Leczenie dystonii

Dystonia to zaburzenie powodujące wyginanie i skręcanie różnych części ciała bez woli pacjenta. Po pewnym czasie dochodzi do utrwalenia nieprawidłowej pozycji. 
Typowym przykładem tej choroby jest dystonia szyjna, w której najpierw dochodzi do powtarzających się ruchów szyi, a potem – do kręczu karku. Oprócz dystonii szyjnej innymi częstymi formami dystonii są kurcz powiek oraz kurcze ręki i stopy.

Leczenie spastyki

Spastyka to wzmożone napięcie mięśni, które może prowadzić do nieprawidłowego ułożenia w przykurczu. Często powoduje bóle mięśni. Rozwija się najczęściej po przebytych udarach z niedowładem kończyn, w mózgowym porażeniu dziecięcym, ale także w wyniku innych chorób neurologicznych.
Leczenie toksyną botulinową ma sprawić, by przykurcz ustąpił (usprawnienie kończyny), uwalniając pacjenta od bólu. Zdarza się, że tylko takie leczenie umożliwia dalszą rehabilitację.

Leczenie neuralgii

Kolejnym wskazaniem do zastosowania toksyny botulinowej są przewlekłe neuralgie, które nie ustępują po leczeniu farmakologicznym. Do najczęstszych przypadków należą neuralgia po półpaścu oraz neuralgia nerwu trójdzielnego.
Toksyna botulinowa wykazuje również działanie przyspieszające regenerację uszkodzonych nerwów oraz działanie przeciwzapalne.

Leczenie migreny i innych bólów

Leczenie toksyną botulinową w migrenie polega na podaniu terapeutycznej dawki w wybrane okolice głowy (czoło, skroń lub potylica).
Terapia polecana jest przy przewlekłych migrenach, których nie da się złagodzić przy pomocy leków profilaktycznych, a także wtedy, gdy takich leków nie można podawać z powodu przeciwwskazań.
Z badań wynika, że u 80% pacjentów z migreną następuje poprawa. Działanie pojawia się po kilku dniach (do dwóch tygodni) od iniekcji. Efekt utrzymuje się co najmniej kilka miesięcy.

Leczenie nadmiernego ślinienia

W wielu chorobach neurologicznych, np. w chorobie Parkinsona, problemem jest nadmierne ślinienie, które przeszkadza pacjentowi, powoduje dyskomfort i poczucie wstydu.
Leczenie ślinienia polega na podaniu toksyny botulinowej w okolicach ślinianek. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania śliny.