Kocwica-do-góry

lekiCzym są badania kliniczne?

Badanie kliniczne to medyczny projekt badawczy z udziałem ludzi. Nowe cząsteczki najpierw są badane we wczesnych fazach przedklinicznych w laboratorium.

Najbardziej obiecujące leki do zastosowania u ludzi są badane właśnie w trakcie badań klinicznych.

 

Cel badania klinicznego

Celem badania klinicznego jest przetestowanie nowych leków, sprawdzenie ich bezpieczeństwa oraz skuteczności w poprawie stanu zdrowia ludzi lub złagodzeniu objawów czy zatrzymaniu rozwoju konkretnej choroby.

Dlaczego potrzebujemy badań klinicznych?

W efekcie prowadzonych badań określone zostają nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób.

Badania kliniczne:

  • w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie.
  • mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom.
  • mają ogromne znaczenie dla rozwoju medycyny i poprawy opieki zdrowotnej.
  • umożliwiają naukowe ocenienie skuteczności i bezpieczeństwa nowych terapii. Bez przeprowadzania tych badań nie możemy być pewni, czy dana metoda leczenia jest skuteczna i bezpieczna dla pacjentów.
  • Badania kliniczne są kluczowym etapem w procesie wprowadzania nowych leków i terapii do praktyki klinicznej. Dzięki nim możliwe jest odkrycie i rozwinięcie nowych sposobów leczenia różnych chorób.
  • Udział w projektach klinicznych daje pacjentom szansę na dostęp do nowych, eksperymentalnych terapii, których jeszcze nie mają możliwości zakupienia w aptekach. Może to być szczególnie ważne dla osób cierpiących na rzadkie choroby lub dla tych, u których tradycyjne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Udział pacjentów w badaniach klinicznych przyczynia się do rozwoju wiedzy medycznej, która ma wpływ na przyszłą opiekę zdrowotną. Poprzez udział w badaniach, pacjenci mają możliwość wpływania na kształtowanie przyszłych standardów leczenia i dbania o zdrowie innych osób w tym przyszłych pokoleń.