Kocwica-do-góry

myslacy meżczyzaKto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Każde badanie kliniczne prowadzone jest według ściśle określonych wytycznych. Określają one bardzo dokładnie kto może brać udział w konkretnym badaniu. Należy podkreślić, że decyzję o udziale w badaniu podejmuje pacjent, ale decyzję o faktycznym włączeniu do badania klinicznego konkretnej osoby podejmuje lekarz prowadzący badanie (tzw. badacz), na podstawie rzetelnej analizy posiadanych informacji medycznych.