Kocwica-do-góry

SM a kariera zawodowa

Logo neuro-care

Zdiagnozowanie stwardnienia rozsianego nie musi mieć wpływu na życie zawodowe. Objawy towarzyszące SM są zmienne, a przebieg choroby bardzo indywidualny, dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu SM wpłynie na funkcjonowanie w miejscu pracy.

Chorujący na SM mają prawa gwarantowane przez kodeks pracy oraz regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warto zapoznać się z podstawowymi prawami przysługującymi chorującym i przedstawić je pracodawcy. Regulują one m.in. czas pracy, gwarantują dodatkowe przerwy i urlopy wypoczynkowe oraz umożliwiają podjęcie dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na specjalistyczne badania czy turnusy rehabilitacyjne.

Ważne jest również dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – parę udogodnień może sprawić, że pracownik chorujący na SM nie będzie musiał rezygnować z kariery zawodowej. Pracodawca nie musi pokrywać kosztów niezbędnego sprzętu czy remontów - może ubiegać się o dofinansowanie miejsca pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwrot kosztów za niezbędną adaptację stanowiska pracy gwarantuje wtedy Fundusz. Kwoty zwracane przez fundusz pokrywają m.in. przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych czy adaptację lub nabycie sprzętu umożliwiającego pracę osobie niepełnosprawnej.